Консультаційні дні:
ПН - Нд: з 8:00 до 20:00
Передзвоніть мені

Результати тотальних ендопротезувань колінних суглобів при гонартрозі.

УДК 616.728.3-002.2-089-77.168.2

Результати тотальних ендопротезувань колінних суглобів при гонартрозі.

Г.В.  Гайко, Т.І. Осадчук

Інститут ортопедії та травматології АМН України, м. Київ

 

            Вступ

 

                  Деформуючий артроз є однією з актуальних і складних проблем сучасної ортопедії. Одна третина всіх ортопедичних хворих страждає деформуючим артрозом.  Численні дослідження довели, що найчастіше  ці ураження спостерігаються в працездатному віці 40-60 років [3]. Серед всіх локалізацій питома вага деформуючого артрозу колінного суглоба (гонартрозу) становить, по різним даним, від 24,7 до 67,7 % [1, 4, 5]. Прогресування гонартрозу призводить до розвитку або наростанню деформації колінного суглоба у 32-65 % пацієнтів [4], що часто є причиною інвалідізації хворих.Результати тотальних ендопротезувань колінних суглобів при гонартрозі.

На ранніх стадіях захворювання застосовуються різноманітні методи як консервативного так і оперативного лікування. На пізніх стадіях, коли наростають больовий синдром і обмеження рухів, значне місце займає тотальне ендопротезування колінних суглобів.

Метою дослідження було оцінити ефективність тотального ендопротезування колінних суглобів, протезом Scorpio фірми Howmedica, у хворих з деформуючим гонартрозом III стадії за Косинською Н.С. [2].

 

Матеріали та методи

 З 2003 по 2006 роки, в клініці травматології та ортопедії дорослих, було виконано 47 тотальних ендопротезувань у 45 хворих з деформуючим артрозом колінних суглобів, серед яких було шість чоловік та 39 жінок. Розподіл пацієнтів за віком та статтю представлено в таблиці 1.

 

                                                                                                                            Таблиця 1

                                   Розподіл пацієнтів за віком та статтю.

Стать, Вік 

44-59

60-74

Старше 75

Всього

Чоловіки

1

3

2

6

Жінки

14

17

8

39

Всього

15

20

10

45

 Клінічна картина характеризувалась вираженим болем постійного характеру, який підсилювався при осьовому навантаженні, різким обмеженням об'єму рухів в колінних суглобах, наявністю згинальної контрактури суглоба  більше 100,  згинання не більше 1000. Всі хворі при ході користувались додатковою опорою. Рентгенологічно спостерігались значні деструктивні зміни в суглобі, і майже відсутня  суглобова щілина, а також відмічалась наявність кісткових дефектів виростків стегнової та великогомілкової кісток та варусна деформація суглоба. Оперативне втручання виконували по методиці зі збереженням задньої хрестоподібної зв’язки протезом Scorpio фірми Howmedica, з використанням екстрамедулярної техніки і цементною фіксацією. Цей протез складається з кобальт-хромових феморального та тібіального компонентів. Тібіальний компонент має металеву та поліетиленову складові частини. Пателярний компонент виготовленний з високомолекулярного поліетилену без металевої основи [6]. Заміщення суглобової поверхні наколінка виконували у всіх випадках.  

         Під час пяти оперативних втручань ми зіткнулись з труднощами, які повязані зі значною варусною деформацією (до 300) та великим дефектом медіального виростка великогомілкової кістки. Для відновлення вісі кінцівки, щоб запобігти виконання великої резекції проксимального відділу великогомілкової кістки, що значно послаблює капсульно-зв’язковий апарат колінного суглоба та приводить до його дестабілізації, ми виконували резекцію по поверхні тібіального шаблона на рівні дефекту, котрий, в свою чергу заповнювали аутотрансплантатом в чотирьох випадках, та кістковим цементом в одному випадку. Це дало можливість обійтись мінімальним вилученням кісткової тканини та досягнути хороших результатів при стабільному суглобі.

               Принциповими умовами тотального ендопротезування колінних суглобів було відновлення біомеханічної вісі кінцівки та вірна імплантація компонентів.

  Методика післяопераційного реабілітаційного періоду включала адекватне медикаментозне знеболювання, профілактику інфекційних ускладнень шляхом призначення антибіотиків широкого спектру дії строком на 5-7 діб; введення низькомолекулярних гепаринів протягом першого тижня після втручання.  Активно-пасивні рухи в суглобі починали через 1-2 доби після операції, рекомендували ходу за допомогою милиць з приступанням на оперовану кінцівку з силою 25% від маси тіла, на 3-4 добу, а через два місяці хворі переходили на повне навантаження оперованої кінцівки.

 Результати та їх обговорення

               Прооперовані хворі спостерігались в терміни від 1 до 4 років після оперативних втручань. Для оцінки результатів лікування нами була розроблена система бальної оцінки функціонального стану колінного суглоба, за основу якої покладені стандарти оцінки якості лікування ушкоджень та захворювань органів руху та опору, викладені в Наказі МОЗ України № 41 від 30.03.1994 р. "Про регламентацію ортопедо-травматологічної служби в Україні", які основані на визначенні критеріїв працездатності.

               Для оцінки результатів лікування було враховано 6 ознак (критеріїв), кожну з яких оцінювали числовим виразом 3, 2 або 1 бал. У даній системі враховані наступні критєрії: суб’єктивна оцінка хворим стану колінного суглоба, біль, об’єм рухів, опороздатність, накульгування, деформація колінного суглоба у фронтальній площині (табл. 2).

  

                                                                                                                      Таблиця 2

          Система оцінки результатів лікування хворих з гонартрозом в балах

 

Критерії

Бали

3

2

1

Субєктивна оцінка хворим стана колінного суглоба

Добра

Задовільна (скарги на незначне порушення функції кінцівки)

Незадовільна (скарги на значне порушення функції кінцівки)

 Біль

Відсутній

Помірний при фізичному навантаженні

Постійний

Об'єм рухів

Більше 90°

Більше 80°

Менше 80°

Згинальна контрактура

Відсутня

До 10°

Більше 10°

Опороздатність

Збережена

Помірно порушена

Значно порушена

Накульгування

Відсутнє

Помірне

Сильне

Варусна/Вальгусна деформація колінного суглоба

 

0–50

 

60–100

 

Більше 100

 

Добрим результатом вважали суму балів 18-14, задовільним-13-10, незадовільним- 9-6.                                                                      

 У випадках раннього чи пізнього нагноення, з необхідністю повторних втручань, в тому числі, видалення протеза,  результат лікування оцінювали як незадовільний.

Ми простежили результати 36 тотальних ендопротезувань. В тому числі через 1 рік після операції обстежено 19 хворих, через 2-3 роки-11, через 3-4 роки-6.

            Добрі результати  отримані в 23 випадках ендопротезувань (65%), задовільні-в 13 випадках (35%), незадовільних результатів не отримано.

  Висновок

             При значних деструктивних змінах в колінних суглобах, із різким обмеженням рухів, тотальне ендопротезування є методом вибору оперативного відновлення його функції. Принциповими умовами тотального ендопротезування колінних суглобів, які впливають на функціональні наслідки операції, є відновлення біомеханічної вісі кінцівки та вірна імплантація компонентів.

  

   Література

 1.     До питання хірургічного лікування деформуючого артрозу колінного суглоба з порушенням осі кінцівки /Є.Т. Скляренко, С.І. Герасименко, І.В. Гужевский и др. //Зб. наук. праць ХIII з’їзду ортопедів-травматологів України. – К.; Донецьк. , 2001. – С. 192–193.

2.     Косинская Н. С. Дегенеративно-дистрофические поражения костно-суставного аппарата. – Л., 1961. – 196 с.

3.     Левенець В.М. Деформуючий артроз — діагностика і лікування //Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2000. – Вип. 9, Кн. III. – С. 43–46.

4.     Лечебная тактика при деформирующем артрозе коленного сустава /О.И. Рибачук, К.И. Катонин, А.В. Калашников и др. //Ортопед., травматол. и протезир. – 1999. – № 3. – С. 74–76.

5.     Попов В.А. Хирургическое лечение деформирующего артроза коленного сустава: Дис... д-ра мед. наук: 14.00.22 / КИУВ МОЗ СССР.  – 1987. – 346 с.

6.     Рибачук О. І. Тотальне ендопротезування колінного суглоба із застосуванням протеза AGC (анатомічно-витриманих компонентів) фірми Biomet (США) // Укр. наук.-практ. конф. “Ендопротезування суглобів”. – К.; Дніпропетровськ,  1997. – С. 59–61.

Коментарі
Поки немає коментарів
Написати коментар
Ім'я*
Email
Введіть коментар*

..........